Käytämme evästeitä, jotta voimme varmistaa, että sivumme palvelevat sinua mahdollisimman hyvin.
Jos jatkat muuttamatta asetuksia, oletamme sinun hyväksyvän evästeiden käytön verkkosivuillamme.

Kannike

RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry eli tuttavallisemmin Kannike


Keväällä 1952 Reserviupseerikoulun 74. kurssin Oppilaskunta totesi, ettei toiminta ollut mahdollista pelkästään oppilaiden omin voimin. Tämän seurauksena koulun johtajana toiminut eversti Tauno Viljanen ja Oppilaskunnan puheenjohtaja, upseerioppilas Erkki Vartiainen esittivät yhdistyksen perustamista oppilaskuntatoiminnan tukemiseksi. Laadittu esitys hyväksyttiin ja yhdistys perustettiin 25.11.1952.


Sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Reserviupseerikoulun Oppilaskuntaa sen toimiessa Reserviupseerikoulun johtajan hyväksymien sääntöjen mukaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja RUK:n Oppilaskunnan tarpeisiin, rahoittaa Reserviupseerikoulun sellaisia hankintoja, jotka on tarkoitettu sen oppilaiden hyväksi, huolehtii oppilaskuntatoiminnan jatkuvuudesta, harjoittaa RUK:n ja sen oppilaskunnan perinteiden säilyttämiseksi julkaisutoimintaa, ylläpitää RUK-museota sekä tarvittaessa ryhtyy muihinkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin toimiin.”


Kannike vastaa siitä, että kunkin kurssin oppilaskunnalla on käytössä kurssinsa aikana riittävät määrärahat, ITC-S-laitteet, vakuutukset sekä muut tarvittavat resurssit moninaisten ja vaativien tehtäviensä toteuttamiseksi. Tavoitteina ovat ikimuistoinen kurssijuhla, laadukas kurssikirja, onnistunut ilmoitushankinta, perinteiset kurssituotteet sekä kurssitapahtumien dokumentointi tulevia polvia varten RUK-museoon. Kannike tukee RUK:n ja oppilaskuntien toimintaa myös ajallisesti pitkään vaikuttavilla projekteilla.


Kannikkeen organisaatio toimii samoin periaattein kuin yhdistykset yleensäkin. Isot linjat rakentaa hallitus vuosikokouksen tuella. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 6-9 jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Vähintään kahden jäsenen tulee olla reserviupseereita.  Hallituksen puheenjohtajana on toukokuusta 2019 alkaen toiminut eversti res. Eero Lauri. Käytännön operoinnista vastaa yhdistyksen Kanakopissa sijaitseva toimisto, jossa työskentelevät toiminnanjohtaja eversti evp. Jukka Hellberg (jukka.hellberg@kannike.fi) ja toimistosihteeri Sari Mäenpää (sari.maenpaa@kannike.fi). Toiminnanjohtaja osallistuu päivittäin oppilaskuntatyön ohjaamiseen yhdessä oppilaskunnan kuraattorin kanssa.


Kannikkeella on noin 750 jäsentä. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä mm. Reserviupseeriliiton (RUL), naapurissa sijaitsevan Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen (Wanha Veteraani) ja Haminan kaupungin kanssa.


Kannike vastaa itsenäisesti RUK-museon ja siihen liittyvän myyntitoiminnan (RUK-verkkokauppa ml.) ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Reserviupseerikoulu instituutiona ei harjoita myyntitoimintaa. Museolla käy vuosittain yli 8 000 vierasta.  Esillä on lähes tuhat esinettä, asiakirjaa ja kuvaa aina arvomerkeistä kenttätykkeihin. Museonhoitajana toimii majuri evp. Veli-Matti Hartikainen (ruk.museo@gmail.com). Museo on avoinna toukokuun alusta syyskuun loppuun tiistaista sunnuntaihin klo 11.00–18.00. Tilauksesta museolla on mahdollista vierailla myös muina aikoina ympäri vuoden.

RUK-kaupan tuotteet - tue perinteitä ja nykypäivää juhlavuoden hengessä

Kannikkeen RUK-kaupan välittämä tuotevalikoima on laadultaan korkeatasoista ja ilmentää erinomaisesti koulun käyneiden nuorten ja myös kokeneiden miesten ja naisten yhteenkuuluvuutta sekä maanpuolustushenkeä. Hankkimalla itsellesi, läheisillesi tai ystävillesi jonkun tuotteen, tuet samalla asevelvollisten -  RUK:n menneiden, nykyisten ja tulevien kurssien arkipäivää sekä RUK-museon kautta perinteiden ylläpitoa ja kehittämistä. Asusteita, muistoesineitä, juhlakirjoja ja kurssikirjoja voit ostaa suoraan myös RUK-museolta.